HautausNetti.Fi

Uskonnot, yhdistykset, laki, vero yms

Suomen evankelis-luterilainen kirkko
http://evl.fi/

      Kirkollinen hautausopas
      http://hautajaiset.helsinginseurakunnat.fi/hautajaiset.html
 
Suomen ortodoksinen kirkko
http://www.ort.fi
 
Suomen Vapaakirkko
http://www.svk.fi/
 
Katolinen kirkko
http://www.catholic.fi
 
Suomen Islamilainen Yhdyskunta
http://www.rabita.fi/
 
Suomen Adventtikirkko
http://www.adventtikirkko.fi/etusivu.html
 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, Mormoonit
http://www.mormonit.fi/
 
Helsingin Juutalainen seurakunta

http://www.jchelsinki.fi

 
Suomen Helluntaikirkko
http://www.ecredo.fi/helluntaikirkko/seurakunnat/?session=69213678
 
Vapaa-ajettelijain liitto
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/
 
Pro-Seremoniat
http://www.pro-seremoniat.fi/
 
Jehovan todistajat
http://www.watchtower.org/fi/
 
Budhalaisuus, Helsingin Zen Center 
http://www.zazen.fi/
 
 

 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, ohjeita hautaustajärjestävälle
http://www.hus.fi/default.asp?path=1,32,660,546,570,4384,10227,3642
 
Helsingin Oikeuslääketieteen laitos, tietoa omaisille
http://www.hjelt.helsinki.fi/palvelut/omaisille.html
 
Kaikki virsikirjan virret (sanat ja nuotit)
http://evl.fi/Virsikirja.nsf/Etusivu?OpenPage
 
Sisäasianministeriö, suruliputus
http://www.intermin.fi/fi/ministerio/suomen_lippu_ja_vaakuna/suruliputus
 
Verotus
http://vero.fi/
 
Perukirjan tekemisen ohjeet
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Lomakkeet/Perintovero/Jaljennos_perukirjasta_tilauslomake_3629%2810770%29
 
Suomen lakiopas, perunkirjoitus
http://www.vero.fi/fi-FI/haku?s=perukirja&t=Lomakkeet&o=rank&page=1


Kansaneläkelaitos

Etusivu www.kela.fi

Kun omainen kuolee

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/180701142218EH?openDocument