HautausNetti.Fi

 

Sopimusehdot

Yleistä

Yhteystiedot:

Kalton Oy / HautausNetti.Fi
Kauppalankatu 19 A 11
05800 Hyvinkää

Reima.Huotari@HautausNetti.Fi 
Suora numero 040 5166 323

Y-tunnus 2116230-8

Asiakas sitoutuu tilauksen yhteydessä voimassa oleviin sopimusehtoihin.
HautausNetti.Fi varaa oikeuden valita asiakkaansa. HautausNetti.Fi:llä on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän sopimuksen ehtoja.

Asiakkaan ilmoittamat tiedot

Tilauksen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa kaikki asioiden hoidon kannalta tarpeelliset tiedot itsestään, vainajasta ja muista asioihin vaikuttavista tekijöistä.

Kalton Oy / HautausNetti.Fi ei ole vastuussa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista jotka eivät johdu HautausNetti.Fi toiminnasta.

Asiakkaan tietojen luovuttaminen

Asiakkaan antamia tietoja ei käytetä markkinointiin. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa.

Kalton Oy varaa itselleen oikeuden luovuttaa asiakasta koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli asiakas on toiminut lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Kauppasopimuksen vahvistaminen

Asiakkaan tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus. Tilausvahvistuksessa on eritelty tuotteet ja palvelut hintoineen.

Sitova kauppasopimus tulee voimaan vasta kun tilausvahvistus on asiakkaan puolelta hyväksytty. Hyväksymisen asiakas ilmoittaa sähköpostilla.

Hintojen muutokset

Tilatut tuotteet ja palvelut myydään asiakkaan hyväksymän tarjouksen mukaisesti.

Maksuehdot

Laskun päiväyksestä 14 päivää netto. Viivästyskorko on 11 %.
Maksumuistutuksesta veloitamme 5 €.
Huomautusaika on 7 päivää laskun päiväyksestä.

Laskutus

Lasku lähetetään asiakkaalle hautajaisten jälkeen. Laskun asiakas saa joko sähköpostitse liitetiedostona (PDF) tai postitse valintansa mukaan. Postitse toimitetusta laskusta veloitamme hinnaston mukaan.
Asiakas voi joutua suorittamaan laskun joko osittain tai kokonaan ennakkoon. Myyjän ei tarvitse perustella vaatimustaan.
 

Riitojen ratkaisu

Toimeksiantoa koskevat riitaisuudet ratkaistaan Hyvinkään käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.